• คุณค่าทางโภชนาการสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • มีอัตราการแลกเนื้อดี
  • กุ้งโตสม่ำเสมอ

วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

ใช้กับกุ้งระยะ

Stage of shrimp

จำนวนมื้อ / วัน

Feeding / day

101 38 เกล็ดจม

Crumble

1.2-2.5 ซม. (cm) 3
102 38 เกล็ดจม

Crumble

2.5-3.5 ซม. (cm) 3
103 38 เกล็ดจม

Crumble

1.0-3.0 ซม. (cm) 3
103เอส103S 38 เม็ดจม

Pellet

1.5-4.0 ก. (gm) 3-4
103พี

103P

38 เม็ดจม

Pellet

3.0-8.0 ก. (gm) 3-4
104เอส104S 38 เม็ดจม

Pellet

8.0-12.0 ก. (gm) 4-5
104 38 เม็ดจม

Pellet

12.0-30.0 ก. (gm) 4-5
105 36 เม็ดจม

Pellet

> 30.0 ก. (gm) 4-5