• คุณค่าทางโภชนาการสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • มีอัตราการแลกเนื้อดี
  • กุ้งโตสม่ำเสมอ
  • กุ้งดำที่ไม่เหมือนใคร ต้นแล้วสีสันแดงสวยงาม

วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

ใช้กับกุ้งระยะ (กรัม)

Stage of shrimp (Gram)

จำนวนมื้อ / วัน

Feeding / day

103S

103เอส

43 เม็ดจม

Pellet

1-3 3-4
103P

103พี

43 เม็ดจม

Pellet

3-8 3-4
104S

104เอส

43 เม็ดจม

Pellet

8-12 4-5