• คุณค่าทางโภชนาการสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • มีอัตราการแลกเนื้อดี
  • กุ้งโตสม่ำเสมอ

วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

ใช้กับกุ้งระยะ (กรัม)

Stage of shrimp (Gram)

จำนวนมื้อ / วัน

Feeding / day

103เอส103S 40 เม็ดจม

Pellet

1.5-4 3-4
103พี

103P

40 เม็ดจม

Pellet

3-8 3-4
104เอส104S 40 เม็ดจม

Pellet

8-12 4-5
104 40 เม็ดจม

Pellet

12-30 4-5
105 38 เม็ดจม

Pellet

>30 4-5