วิธีและขนาดการใช้อาหาร/ Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

สำหรับปลากะพง ปลากะรัง และปลาทะเลกินเนื้อ

Feed for Carnivorous fish

901 42 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดเล็ก

Small size fish

902 42 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดเล็ก

Small size fish

903 42 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดกลาง

Medium size fish

904 40 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดกลาง

Medium size fish

905 40 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดกลาง

Medium size fish

906 38 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดใหญ่

Large size fish

907 38 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดใหญ่

Large size fish

908 36 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดใหญ่

Large size fish

909 36 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดใหญ่

Large size fish

910 36 เม็ดลอย

Floating extruded feed

ปลาขนาดใหญ่

Large size fish

กะพงเงิน Show 1 โดย Songsak N