• คุณค่าทางโภชนาการสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • มีอัตราการแลกเนื้อดี
  • กุ้งโตสม่ำเสมอ

วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

ใช้กับกุ้งระยะ

Stage of shrimp

จำนวนมื้อ / วัน

Feeding / day

330 30 เม็ดจม

Pellet

กุ้งคว่ำ-5.0 ก. (gm) 1-3
328 28 เม็ดจม

Pellet

5.0-12.0 ก. (gm) 1-3
325 25 เม็ดจม

Pellet

>12.0 ก. (gm) 1-3