• คุณค่าทางโภชนาการสูง
  • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
  • มีอัตราการแลกเนื้อดี
  • กุ้งโตสม่ำเสมอ

วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines

เบอร์

No.

โปรตีนไม่ต่ำกว่า

%Protein (Min)

ลักษณะอาหาร

Physical form

ใช้กับกุ้งระยะ

Stage of shrimp

จำนวนมื้อ / วัน

Feeding / day

303พี

303P

32 เม็ดจม

Pellet

3.0-8.0 ก. (gm) 3-4
304เอส304S 32 เม็ดจม

Pellet

8.0-12.0 ก. (gm) 4-5
304 32 เม็ดจม

Pellet

12.0-30.0 ก. (gm) 4-5
305 32 เม็ดจม

Pellet

> 30.0 ก. (gm) 4-5