อัพเดทราคาปลาประจำวันที่ 09 เมษายน 2567

***อัพเดทราคาปลาประจำวันที่ 09 เมษายน 2567 และ
🌻สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง🌻
ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ
@โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย@
🌼 วันที่ 8 เมษายน 2567 🌼
เขตพื้นที่ จ.จันทบุรี
🍤 46 ตัว กุ้งสด 185 บาท
เขตพื้นที่ จ.ตราด
🍤 32 ตัว กุ้งสด 215 บาท
เขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
🍤 50 ตัว กุ้งสด 159 บาท
เขตพื้นที่ จ.ตรัง
🦐 39 ตัว กุ้งเป็น 189 บาท
เขตพื้นที่ จ.สตูล
🍤 39 ตัว กุ้งสด 193 บาท
เขตพื้นที่ จ.สงขลา
🍤 41 ตัว กุ้งสด 170 บาท
🍤 74 ตัว กุ้งสด 133 บาท
🦐 33 ตัว กุ้งเป็น 204 บาท
เขตพื้นที่ จ.ปัตตานี
🍤 38 ตัว กุ้งสด 184 บาท
#🍤 กุ้งสด คือ กุ้งที่จับตายหน้าปากบ่อ
#🦐 กุ้งเป็น คือ กุ้งที่จับเป็นไปโรงงาน