อัพเดทราคาปลาประจำวันที่ 02 เมษายน 2567

🌼สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง🌼
ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ
@โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย@
🌻 วันที่ 1 เมษายน 2567 🌻
เขตพื้นที่ จ.จันทบุรี
🍤 33 ตัว กุ้งสด 212 บาท
🍤 51 ตัว กุ้งสด 180 บาท
🦐 32 ตัว กุ้งเป็น 220 บาท
เขตพื้นที่ จ.ตราด
🍤 37 ตัว กุ้งสด 205 บาท
เขตพื้นที่ จ.เพชรบุรี
🍤 40 ตัว กุ้งสด 185 บาท
เขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
🍤 43 ตัว กุ้งสด 178 บาท
🦐 30 ตัว กุ้งเป็น 213 บาท
เขตพื้นที่ จ.กระบี่
🦐 55 ตัว กุ้งเป็น 172 บาท
เขตพื้นที่ จ.สงขลา
🦐 39 ตัว กุ้งเป็น 197 บาท
เขตพื้นที่ จ.ปัตตานี
🍤 69 ตัว กุ้งสด 143 บาท