อัพเดทราคาปลาประจำวันที่ 03 เมาายน 2567

🪻สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง🪻
ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ
@โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย@
🪻 วันที่ 2 เมษายน 2567 🪻
เขตพื้นที่ จ.ตราด
🍤 71 ตัว กุ้งสด 146 บาท
เขตพื้นที่ จ.ระนอง
🍤 31 ตัว กุ้งสด 215 บาท
🍤 32 ตัว กุ้งสด 250 บาท(large black square)
เขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
🍤 31 ตัว กุ้งสด 220 บาท
เขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
🍤 46 ตัว กุ้งสด 176 บาท
🍤 46 ตัว กุ้งสด 177 บาท
🍤 49 ตัว กุ้งสด 174 บาท
เขตพื้นที่ จ.กระบี่
🍤 46 ตัว กุ้งสด 181 บาท
🦐 31 ตัว กุ้งเป็น 220 บาท
เขตพื้นที่ จ.สงขลา
🍤 49 ตัว กุ้งสด 162 บาท
เขตพื้นที่ จ.ปัตตานี
🍤 39 ตัว กุ้งสด 183 บาท
🍤 40 ตัว กุ้งสด 183 บาท