อัพเดทราคาปลาประจำวันที่ 04 เมษายน 2567

🌲สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง🌲
ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ
@โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย@
🍀 วันที่ 3 เมษายน 2567 🍀
เขตพื้นที่ จ.ตราด
🍤 56 ตัว กุ้งสด 170 บาท
เขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
🍤 36 ตัว กุ้งสด 210 บาท
เขตพื้นที่ จ.เพชรบุรี
🍤 42 ตัว กุ้งสด 185 บาท
เขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
🍤 38 ตัว กุ้งสด 190 บาท
🍤 41 ตัว กุ้งสด 187 บาท
🍤 56 ตัว กุ้งสด 160 บาท
🍤 124 ตัว กุ้งสด 96 บาท
เขตพื้นที่ จ.กระบี่
🍤 43 ตัว กุ้งสด 184 บาท
🍤 123 ตัว กุ้งสด 97 บาท
🦐 23 ตัว กุ้งเป็น 256 บาท
🦐 66 ตัว กุ้งเป็น 151 บาท
เขตพื้นที่ จ.พังงา
🍤 50 ตัว กุ้งสด 162 บาท
🍤 58 ตัว กุ้งสด 150 บาท
เขตพื้นที่ จ.สงขลา
🍤 46 ตัว กุ้งสด 180 บาท
🍤 75 ตัว กุ้งสด 114 บาท **
เขตพื้นที่ จ.ปัตตานี
🍤 47 ตัว กุ้งสด 172 บาท
🍤 53 ตัว กุ้งสด 160 บาท
🍤 58 ตัว กุ้งสด 154 บาท
#🍤 กุ้งสด คือ กุ้งที่จับตายหน้าปากบ่อ
#🦐 กุ้งเป็น คือ กุ้งที่จับเป็นไปโรงงาน
#** กุ้งไม่ปกติ คือ กุ้งจับด่วนหรือมีตำหนิ