อัพเดทราคาปลาประจำวันที่ 05 เมษายน 2567

🟠สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง🟠
ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ
@โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย@
🍊 วันที่ 4 เมษายน 2567 🍊
เขตพื้นที่ จ.จันทบุรี
🍤 32 ตัว กุ้งสด 218 บาท
เขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
🍤 76 ตัว กุ้งสด 140 บาท
เขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
🦐 40 ตัว กุ้งเป็น 190 บาท
เขตพื้นที่ จ.กระบี่
🍤 43 ตัว กุ้งสด 184 บาท
🍤 46 ตัว กุ้งสด 180 บาท
🦐 59 ตัว กุ้งเป็น 163 บาท
เขตพื้นที่ จ.สงขลา
🍤 44 ตัว กุ้งสด 177 บาท
🍤 46 ตัว กุ้งสด 180 บาท
🍤 50 ตัว กุ้งสด 162 บาท
🍤 55 ตัว กุ้งสด 155 บาท
🍤 63 ตัว กุ้งสด 140 บาท
🍤 65 ตัว กุ้งสด 144 บาท
🍤 70 ตัว กุ้งสด 135 บาท
เขตพื้นที่ จ.ปัตตานี
🍤 40 ตัว กุ้งสด 186 บาท