บ.ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด ก้าวไปกับเพื่อนที่รู้ใจแบบครบวงจร บุญญฤทธิ์ ฟาร์ม

1 ปีที่ผ่านมาเราอาหารเฟิสท์ วันเม็ดล้วนเลี้ยงปลาดุกปลาหมอกบผลออกมาเป็นไปในทิศทางบวกปลาสวย น้ำหนักดีเป็นที่พอใจของกลุ่มสมาชิก เรายินดีต้อนรับสมาชิกโดยไม่จำกัดจำนวน ติดต่อได้ที่ 083-3603758